Рішення Dell EMC для захисту даних у хмарі — висока продуктивність і низькі витрати

Автор — Брайан Гікс (Bryan Hicks), блог для партнерів Dell EMC

Результати опитування серед ІТ-фахівців, проведеного компанією ESG Research, показують, що оскільки дедалі більше організацій переносять ІТ-функції в хмару, резервнекопіювання даних і аварійне відновлення стали пріоритетами № 1 і № 3 у спискуосновних сценаріїв використання моделі «інфраструктура як послуга» (IaaS) набазі хмари (запуск виробничих програм посів у цьому списку друге місце).

Разом сценарії використання резервного копіювання й аварійного відновлення відкривають для партнерів Dell EMC широкі можливості продажу. Крім того, наші партнери можуть спростувати одне хибне уявлення клієнтів, яке може призвести до втрати даних. Яке саме уявлення? Клієнти впевнені, що після перенесення операцій резервного копіювання й аварійного відновлення в хмару обрана платформа IaaS забезпечить належний захист даних.

Звісно ж, це не завжди так. Наприклад, в угоді з користувачем Amazon AWS на базі моделіIaaS чітко вказано, що хоча компанія несе повну відповідальність за доступність інфраструктури й пов’язаних із нею послуг, клієнти мають самостійно гарантувати безпеку й захист усіх своїх даних. Microsoft Azure дотримується такої самої позиції стосовно своєї платформи IaaS, хоча й пропонує резервне копіювання й аварійне відновлення як послуги.

Самостійно створена система захисту даних може потребувати більших витрат, ніждля неї передбачено

Партнери Dell EMC також можуть знайти потенційних клієнтів серед організацій, яківирішили самостійно створити систему захисту даних у хмарі, але роблять це неправильно. Наприклад, якщо занадто часто виконувати резервне копіювання данихухмарі, то витрати можуть бути не меншими або навіть більшими, ніж під часвикористання застарілих методів у локальному середовищі.

Щоб допомогти таким клієнтам, партнери можуть скористатись інструментами, доступними в пакеті ПЗ Dell EMC Data Protection Enterprise Edition. Він містить рішення длявсіх моделей споживання, зокрема для загальнодоступних, приватних і гібридних хмарних сховищ, а також для традиційних локальних інфраструктур та віртуалізованих середовищ. Для всіх моделей використовується один інтерфейс керування.

Варто зауважити, що архітектура сімейства ПЗ Dell EMC Data Protection оптимізована длязахисту даних у хмарі — навантажень програм і баз даних, файлів користувачів або даних довгострокового зберігання для архівування та дотримання нормативних вимог.

Важливість архітектури захисту даних

Чому архітектура захисту даних у хмарі має важливе значення? Якщо компанія використовує хмарні ресурси неефективно чи недостатньо ефективно або якщо вонаобрала не найекономічніше й найдосконаліше рішення, то збільшення масштабу

ІТ-інфраструктури може призвести до значного зростання витрат на хмару.

Нижче наведено шість основних переваг, які рішення Dell EMC для захисту даних у хмарі можуть забезпечити для клієнтів наших партнерів.

  1. 1. Продуктивність. Резервне копіювання безпосередньо з клієнта в системи з ОС Linux і Windows можна виконувати без обмежень, що накладають медіасервери — обов’язкові компоненти багатьох конкурентних рішень для захисту даних. Це дозволяє значно збільшити пропускну здатність. Наприклад, користувач рішення Dell EMC для захисту даних у хмарі може виконати резервне копіювання до 28 Тбайт даних у хмарі лише за 12 годин.
  2. 2. Ефективність. Дедуплікація й стискання даних на стороні клієнта можуть зменшити обсяг даних більш ніж у 38 разів. Це значно зменшує навантаження на смугу пропускання й споживання ресурсів хмарного сховища.
  3. 3. Масштабування. За допомогою CloudBoost клієнти можуть забезпечити захист до6 Пбайт логічної місткості в хмарі, а один сервер NetWorker може захистити до 2000клієнтів і 1000 паралельних сеансів.
  4. 4. Безпека. Шифрування активних і неактивних даних виконується за стандартом AES-256, використовує ключ із найбільшим доступним розміром і передає дані з джерела в хмару за допомогою протоколів SSL/TLS. Файли розділяються на окремо зашифровані сегменти, а ключі шифрування ніколи не зберігаються разом із даними, тобто навіть заумови перехоплення одного сегмента або ключа дані будуть у безпеці.
  5. 5. Самозахист. Резервні копії метаданих і конфігурацій даних створюються автоматично й періодично зберігаються в хмарі для швидкого відновлення.
  6. 6. Економічність. Усі дані зберігаються в економічному й надійному об’єктному сховищі S3 у хмарі, а завдяки найкращим у галузі коефіцієнтам дедуплікації й стискання даних рішення Dell EMC потребують менше обчислювальних і блочних ресурсів порівняно з рішеннями конкурентів.

Усі ці переваги ПЗ Dell EMC Data Protection для захисту даних у хмарі забезпечують надзвичайну економію. Щоб оцінити економічність цього рішення порівняно з двома основними конкурентами, ми залучили компанію ESG Research для проведення детального аудиту й аналізу всіх трьох рішень на базі хмари AWS.

Порівняно з конкурентами*1 рішення Dell EMC має такі переваги:

  • зменшення обсягу сховища S3, необхідного для репозиторія резервних копій, на71%;
  • зменшення щомісячних витрат на обов’язкові ресурси програм для захисту даних EC2 й EBS на 88%;
  • зменшення щомісячних витрат на інфраструктуру захисту даних у хмарі на 50%.

Якщо партнери Dell EMC об’єднають ці конкурентні переваги з усіма основними перевагами сімейства ПЗ Dell EMC Data Protection, то зацікавити клієнтів буде дуже просто. Щоб дізнатися більше, завантажте звіт ESG Research на 10 сторінках «EconomicValue of In-cloud Data Protection with Dell EMC Data Protection Software» (Економічні переваги захисту даних у хмарі за допомогою ПЗ Dell EMC Data Protection). Також відвідайте веб-сторінку сімейства ПЗ Dell EMC Data Protection.*1Біла книга ESG «Economic Value of In-cloud Data Protection with Dell EMC Data ProtectionSoftware», червень 2017 р. ПЗ Dell EMC порівнювалося з двома основними конкурентними продуктами. Фактичні показники економії можуть бути іншими.

Related:

  • No Related Posts

Leave a Reply