Predstavte svojim zákazníkom výhody IT prostredia, ktoré sa dynamicky prispôsobuje ich obchodným potrebám

Disruptívne inovácie sú nezvratné v každom sektore a ovplyvňujú organizácie všetkých veľkostí a v každom svetovom regióne. Vo svete, ktorý poháňajú digitálne technológie, sa podniky jednoducho nemôžu vyhnúť jej dopadom.

Progresívne a agilné spoločnosti sa dokážu prispôsobiť tak, aby držali krok so zmenami, ale organizácie s tradičnými podnikovými dátovým centrami a pomaly sa meniacimi obchodnými modelmi majú problémy sa s nimi vyrovnávať.

Patrí mnoho z vašich zákazníkov do druhej skupiny? Nie sú sami.

Minulý rok zistila spoločnosť KPMG v prieskume u viac ako 4 000 riaditeľov IT („Navigácia v hospodárskej neistote“), že viac ako 60 % respondentov uvádzalo pocit dramatických zmien v podnikaní a hospodárskej neistoty. Tieto osoby rozhodujúce o technológiách jasne uviedli, že hľadajú konzistentné a spoľahlivé systémové platformy, ktoré dokážu podporovať nové aplikácie a flexibilnú IT infraštruktúru. Viac ako 50 % respondentov prieskumu chcelo využiť IT na to, aby sa stali inovatívnejšími – a takmer polovica chcela nájsť cesty na dosiahnutie týchto cieľov v rámci súčasných rozpočtových obmedzení.

Agilita a flexibilita sú kľúčovými požiadavkami

Dnešné dátové centrá musia dokázať reagovať na prípady dynamického používania a ponúkať agilitu a flexibilitu, ktorú spoločnosti hľadajú.

Meniaca sa dynamika moderného sveta podnikania si vyžaduje nový prístup k IT infraštruktúre. Organizácie si rýchlo uvedomujú, že potrebujú premenlivejšie IT prostredie, ktoré im umožní prevádzkovať tradičné aj novovznikajúce pracovné zaťaženia spoľahlivým a predvídateľným spôsobom – a ktoré ideálne taktiež prinášajú prevádzkovú a nákládovú efektivitu.

Nová štúdia odvetvového analytika Hurwitza* uvádza, že podniky, ktoré transformujú svoju IT infraštruktúru týmto spôsobom, môžu pomôcť zrýchliť inovácie a vytvoriť základné prostredie, ktoré sa dokáže škálovať spoločne s podnikaním.

IT, ktoré sa vyvíja, aby splnilo meniace sa obchodné potreby

Hurwitzova správa tvrdí, že na dosiahnutie tohoto želaného efektu musí hardvér podporovať zvýšenú obchodnú potrebu detailnej analytiky a informácií vychádzajúcich z dát, na základe ktorých je možné konať, aplikácie musí byť možné rozširovať, predávať viac zdrojov pre výpočty a ukladanie a podniky musia mať riešenia správy IT, ktoré prinášajú v rámci organizácie jednotný pohľad.

Riešením je nový server Dell EMC PowerEdge MX s kinetickou infraštruktúrou.

Server PowerEdge MX, od základu vytvorený nanovo a poháňaný najnovšou generáciou škálovateľných procesorov Intel® Xeon®(s voliteľnou technológiou Intel® QuickAssist) je úplne novou modulárnou konštrukciou, ktorá bola špeciálne vyvinutá tak, aby podporovala a umožnila flexibilitu IT a agilitu podnikania.

Tento škálovateľný server, ktorý stavia na neuveriteľnej 11-ročnej kariére predchodcu PowerEdge M1000e, je riešením, ktoré zákazníci budú môcť používať a spoľahnúť sa naň v budúcich rokoch, ktoré bude pomáhať organizáciám chrániť a rozširovať ich investície do infraštruktúry.

Začnite propagovať riešenie Dell EMC PowerEdge MX: IT bez hraníc

Servery Dell EMC PowerEdge MX, ktoré sme vytvorili pre éru softvérom definovaných dátových centier, zvládnu všetky úlohy od aplikácií pracujúcich s databázami cez analýzy big data až po náročné zaťaženia HPC. Sú vytvorené na základe 3 kľúčových pilierov:

  • Flexibilná architektúra – dynamické škálovanie a reagovanie na meniace sa potreby tak, aby bolo možné dosiahnuť optimálnu úroveň flexibility a využívania prostriedkov.
  • Agilná správa – zvýšenie efektivity firemných tímov a zrýchlenie prevádzky umožňujúce maximalizovať produktivitu a dostupnosť systémov.
  • Responzívny dizajn ochrana infraštruktúry aj investície umožňujúca dosiahnuť vysokú návratnosť investície a lepšie obchodné výsledky.

Táto kinetická infraštruktúra po prvý krát využíva nové modulárne servery Dell EMC PowerEdge MX. Ide o dynamickú infraštruktúru IT, ktorá dokáže okamžite reagovať na meniace sa potreby firmy, prispôsobiť sa im a vyvíjať sa. Vďaka tomu možno dosiahnuť skutočne efektívnu prevádzku bez ohľadu na rôznorodosť pracovných zaťažení.

Dokáže rozčleniť dostupné prostriedky a vytvoriť z nich samostatné „zásobníky“ výpočtových, úložiskových a sieťových prostriedkov, ktoré možno dynamicky prideľovať požadovaným pracovným zaťaženiam a podľa potreby ich medzi nimi presúvať To umožňuje vašim zákazníkom využívať nielen optimálnu agilitu, ale taktiež využiť hodnotu ďalším priradením a zmenou účelu nevyužitej kapacity a minimalizáciou nadbytočných kapacít.

Dynamická infraštruktúra zrýchľuje obchodné inovácie

Vedúci IT chcú byť v konečnom dôsledku schopní predĺžiť dobu úžitkovej životnosti ich serverov. Hľadajú systémy, ktoré dokážu priniesť všetku škálovateľnost verejného cloudu a rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť riešenia na mieste. Systémy, ktoré poskytujú kapacitu a flexibilitu na podporu všetkých použití – tak tradičných, ako aj nových pracovných úloh – sú základom modernizovaného dátového centra.

Je čas predstaviť vašim zákazníkom výhody dynamickej infraštruktúry a myšlienku nespútaného IT…

Začnite preskúmaním týchto zdrojov:

> Prečítajte si Hurwitzovu správuo tom, ako dynamická infraštruktúra zrýchľuje obchodné inovácie

> Video: Predstavujeme modulárne riešenie Dell EMC PowerEdge MX (1:39)

https://www.youtube.com/watch?v=O2uFJuAh-c8&feature=youtu.be

> Video: Prehľad Dell EMC PowerEdge MX740c a MX840c (0:53)

https://www.youtube.com/watch?v=uUab0rkr6Rg

* Hurwitzova štúdia sponzorovaná spoločnosťou Dell EMC, ‘Ako dynamická infraštruktúra zrýchľuje obchodné inovácie: Kineticka infraštruktúra a Dell EMC PowerEdge MX, 2018.

Related:

  • No Related Posts

Leave a Reply