ŠTVRŤROČNÉ ZHRNUTIE NOVINIEK FIRMY DELL EMC SERVICES ZA 3. ŠTVRŤROK FIN. ROKA 2019

Nová príležitosť pre predaj partnerom: Nástroj na nasadzovanie Dell pre VMware® Workspace ONE™

S riešením VMware Workspace ONE firma Dell eliminuje potrebu vykonávať operácie nasadenia počítačov, ktoré sú náročné na čas aj sieťové prostriedky, na strane zákazníka, keďže tieto sa vykonajú ešte v továrni. Odbremeňuje tým IT oddelenie od rutinných úloh a koncoví používatelia sa môžu pustiť do práce hneď po prvom spustení systému. Automatizujeme a zrýchľujeme proces nasadenia počítačov s cieľom dosiahnuť nasadenie s extrémne nízkym počtom zásahov s okamžitou produktivitou.

Služby Dell EMC Services pre HPC sú dostupné na celom svete

Ponuky služieb Dell EMC ProDeploy pre HPC a doplnok ProSupport pre HPC sú zamerané špecificky na elimináciu komplexnosti klastrov HPC, vďaka čomu je proces implementácie riešenia HPC jednoduchý, flexibilný a bezstarostný – od inštalácie a konfigurácie až po trvalú, komplexnú podporu z jedného zdroja. V kombinácii so službou ProSupport alebo ProSupport Plus zaisťuje doplnok ProSupport pre HPC, že naši zákazníci dostanú pokročilú podporu na úrovni riešení a prístup k znalostiam v oblasti HPC, ktoré potrebujú na dosiahnutie ich obchodných cieľov.

Príležitosti v oblasti služieb pre Integrated Data Protection Appliance (IDPA) DP4400 firmy Dell EMC

Profesionáli Dell EMC Services prinášajú bezkonkurenčné odborné znalosti v oblasti zavedenia a podpory celého nášho portfólia v oblasti ochrany údajov. S uvedením IDPA DP4400 môžu partneri zvýšiť dlhodobú hodnotu riešenia predajom balíka ProDeploy Enterprise Suite a ProSupport Enterprise Suite. Navyše môžu partneri s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti ochrany údajov získať autorizáciu na poskytovanie svojich vlastných služieb a ďalej zvýšiť svoju ziskovosť. Zistite viac o tom, ako získať autorizáciu na poskytovanie služieb pre IDPA Ďalšie informácie o ProDeploy EnterpriseĎalšie informácie o ProSupport EnterpriseStav kompetencie poskytovania služieb

Od 15. októbra budú všetky informácie o stave a pokroku kompetencií poskytovania služieb uchovávané výhradne v nástroji Program Tracker. Správcovia partnerov musia zabezpečiť, aby všetky kontakty partnerov boli aktuálne a uchovávané v Partnerskom portáli, aby sa zabezpečila presnosť systémov zo servera ku klientovi, ako je napríklad nástroj Program Tracker. Pozrite siPríručku správy Partnerského portálu firmy Dell EMCohľadom pokynov o uchovávaní kontaktov. Alebo založte žiadosť vOddelení podpory pre partnerov poskytujúcich služby týkajúcu sa akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa tohto prechodu.Poznámka: Hoci môžete naďalej v Partner Central vidieť Kartu s výsledkami poskytovania služieb, nebude sa už aktualizovať, aby odrážala certifikované zdroje a kompetencie v oblasti služieb, ktorými disponujete.

Dosiahnite požadovanú úroveň tržieb z predaja služieb

Chcete dosiahnuť vyššie celkové tržby a úroveň požadovanú pri službách v rámci programu? Unikol vám niektorý z našich školiacich webových seminárov? Žiadny strach, všetky školenia o službách nájdete poddlaždicou Službyna domovskej stránke Akadémie pre partnerov. Okrem toho môžete tiež využiťnástroj Find Trainingv Akadémii pre partnerov. Tento nástroj odteraz dokáže pri výbere funkcie „Filtrovať podľa produktu“ alebo „Filtrovať podľa kategórie“ vyhľadávať už aj rôzne výrazy súvisiace so službami.Prehľad portfólia služieb nasadenia pre klientske systémy

Angličtina

Prehľad portfólia služieb podpory pre klientske systémy

Angličtina

Francúzština

Nemčina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina

Španielčina

Prehľad portfólia služieb nasadenia pre firemné systémy

Angličtina

Francúzština

Nemčina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina

Španielčina

Prehľad portfólia služieb podpory pre firmy

Angličtina

Francúzština

Nemčina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina

Španielčina

Partnerstvo s firmou Dell EMC Services

Angličtina

Francúzština

Nemčina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina

Španielčina

Ako zvýšiť zisky vďaka školeniam o službách

Angličtina

Francúzština

Nemčina

Japončina

Portugalčina

Španielčina

Školenia a certifikácie poskytovania služieb firmy Dell EMC Services

Oboznámte sa s najnovšími požiadavkami týkajúcimi sa školení a certifikácie, ktoré nájdete vtabuľke s požiadavkami na získanie spôsobilostí na poskytovanie služieb.Pozrite si stav svojej zmluvy o poskytovaní služieb, stav spôsobilostí a absolvované školenia pre všetky spôsobilosti potrebné na poskytovanie služieb v nástroji Program Tracker

Využite skvelé zdroje na podporu predaja služieb

 • Služby podporyzahŕňajú aj:
  • automatizovaný prevod servisného štítka,
  • Premium Support pre Consumer Client Suite,
  • ProSupport pre Enterprise Suite.
 • Služby nasadeniazahŕňajú aj:
  • unifikáciu ProDeploy,
  • poskytovanie služieb firmy Dell EMC Services,
  • nasadenie firemných riešení,
  • nasadenie klientskych riešení.

Related:

 • No Related Posts

Leave a Reply