XtremIO X2 se systémem XIOS v6.2

Integrace CloudIQ poskytuje monitorování s podporou cloudu pro systémy XtremIO

Vylepšená flexibilita, funkce Quality of Service a snadnější použití

Přehled

Společnost Dell EMC s hrdostí představuje vydání řešení XtremIO X2 se systémem XIOS v6.2. Hlavní vylepšení v této verzi jsou navržena tak, aby dále urychlila transformaci informačních technologií zákazníka zjednodušením správy, vylepšením provozní efektivity a poskytováním funkce QoS (Quality of Service).

Positioning

Toto vydání se i nadále řídí závazkem společnosti Dell EMC dodávat řešení úložiště dat All-Flash, která poskytují konzistentní, předvídatelnou, velmi nízkou latenci a zároveň výrazně snižují náklady a složitost.

 • Vylepšená funkce Quality of Service umožňuje lepší sladění s firmou: Organizacím v oblasti IT dnes již nestačí jednoduše poskytovat služby rychleji, musí také zaručit, aby jimi poskytované služby byly nejvyšší možné kvality. Služba je navržena tak, aby společnostem pomohla zlepšit konzistenci výkonu a doby provozu služeb a zároveň poskytovala lepší funkci QoS, která odpovídá prioritám firmy.

  Řešení XtremIO X2 také představuje integraci řešení CloudIQ, která umožňuje správcům vzdáleně monitorovat stav a dostupnost infrastruktury úložiště XtremIO. Integrace s řešením CloudIQ znamená, že zákazníci mohou z jednoho řídicího panelu: zobrazit hodnocení Proactive Health Score, které jim pomůže snížit nebo i odstranit rizika v jejich prostředí, a využít prediktivní analýzu a detekci anomálií a identifikovat možné problémy a vyhnout se jim.

 • Vylepšená flexibilita přináší vyšší agilitu: Řešení XtremIO X2 poskytuje datovým centrům vylepšenou flexibilitu rozšiřování infrastruktury datového úložiště. Zákazníci mohou nyní rozšiřovat své vyvážené clustery v malých krocích a snížit tak přírůstkové náklady nebo nasadit nevyvážené konfigurace a lépe sladit řešení s potřebami firmy a úloh. Organizace IT budou mít více možností přístupu „platby podle růstu“, které jim umožní lépe plánovat kapacitu úložiště. Zákazníci mohou také nasadit clustery skládající se z modulů SSD X-Brick vyšší kapacity a dosáhnout až 230 TB hrubé kapacity na jeden modul X-Brick.
 • Snadnějším použitím k lepší provozní efektivitě: Řešení XtremIO v6.2 představuje integraci se systémem VMware prostřednictvím funkce AppSync, zjednoduší tak správu datového úložiště způsobem, který počítá se systémem VMware. Centralizace správy iCDM z jediného rozhraní, XMS, zjednodušuje proces generování a spotřeby kopií v rámci prostředí VMware, správcům tak usnadňuje zobrazení a ochranu objektů VMware umístěných na jejich poli XtremIO.

Hlavní funkce:

Vylepšení softwaru:

 • Integrace CloudIQ:
 • Poskytuje jednotné, jednoduché zobrazení, které umožňuje monitorovat a předvídat stav prostředí úložiště. Řešení CloudIQ usnadňuje sledování stavu úložiště, reporting historického vývoje, plánování budoucího růstu a proaktivní zjišťování a řešení problémů z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení. Organizace IT budou mít možnost rychle identifikovat možná rizika a využít poznatky k urychlení vyřešení.
 • Ovládání funkce IOPS / BW QoS v prostředí s více klienty
 • Správci budou mít možnost nastavit omezení šířky pásma pro svazek, skupinu pro konzistenci nebo skupinu pro iniciátor. Budou mít také možnost nastavit omezení IOPS a lépe řídit alokaci prostředků. Díky řízení IOPS či šířky pásma pro každou úlohu zvlášť dokážou organizace zabránit monopolizaci prostředků konkrétními klienty a nadměrnému zatěžování aplikací v prostředích pro více klientů.
 • Metoda Online Cluster Expansion (OCE), včetně podpory pro vyvážené a nevyvážené konfigurace
 • OCE je metoda rozšíření výpočetního výkonu a kapacity v rámci clusteru X2-R nebo X2-S bez dopadu na podporované úlohy – je zcela transparentní pro aplikace IT i uživatele.
 • Vyvážené konfigurace, které nemají maximální počet disků SSD (nejsou plné), lze nyní škálovat v přírůstcích po 2 discích SSD. Při škálování nahoru s granularitou 2 disky SSD musí zákazníci uchovat na konci škálování vyváženou konfiguraci přidáním stejného počtu disků SSD do všech modulů Brick clusteru.

  Upozorňujeme, že škálování na druhou skupinu XtremIO Data Protection Group (XDP) je beze změny. V tomto případě stále potřebujete minimálně 18 disků na jeden modul X-brick.
 • Řešení XtremIO rozšířilo podporu a nyní zahrnuje možnost nevyvážené konfigurace v rámci jednoho clusteru. Nástroj pro stanovení velikosti řešení XtremIO bude poskytovat možnosti konfigurace, které umožní poskytovat optimální výkon na základě úloh.
 • Integrace AppSync XMS pro prostředí VMware:
 • Těsnější integrace se softwarem AppSync umožní správcům spustit aktivity VMware integrated Copy Data Management (iCDM) přímo ze systému XtremIO Management System (XMS). Správci budou schopni zobrazit datové sklady a virtuální stroje VMware, které jsou umístěny na clusteru XtremIO, a vytvářet, spravovat, chránit a obnovovat kopie datových skladů a virtuálních strojů – již nebudou muset přepínat mezi více rozhraními.

Hardwarové aktualizace

 • Moduly X-Brick s většími disky SSD:
 • Byla přidána nová možnost modulu X2-R X-Brick s větší kapacitou. Zákazníci mohou nyní vytvářet clustery sestávající z 3,84TB disků SSD v konfiguraci modulu X-Brick se 60 disky. V této verzi nebudou mít zákazníci možnost kombinovat 1,92TB a 3,84TB disky.

X2 Grid.png

* Efektivní kapacita předpokládá DRR 4 : 1 a 88 % – 90 % využitelné kapacity.

Texty

Řešení XtremIO je účelně navržené pro technologii flash s inovativní architekturou soustředěnou na metadata a jednoduchou správou. Bylo navrženo s elegantní softwarově založenou architekturou a nejen poskytuje vysoký výkon s konzistentně nízkou latencí pro produkční svazky, ale také umožňuje vytvářet tisíce kopií a spouštět na nich úlohy bez negativního vlivu na výkon.

Řešení XtremIO jedinečným způsobem využívá svá metadata v paměti podle obsahu, která poskytují:

 • konzistentní výkon s nízkou latencí snadno vyhovující SLA zákazníka,
 • inline, nepřetržité datové služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví díky optimálním rozměrům úložiště,
 • služby kopírování integrované do aplikací a s efektivními metadaty transformují firemní úlohy a zrychlují skutečnou firemní agilitu díky tisícům okamžitých kopií dostupných pro testování/vývoj/analýzu se snadnými operacemi obnovení.

XtremIO je výkonné řešení pro smíšené úlohy navržené k uspokojení požadavků na vysoký výkon prostředí rozsáhlé virtualizace, OLTP a soukromého cloudu, která potřebují maximální výkon a zároveň automatickou optimalizaci nákladů na úložiště.

Výzva k akci

 • Využijte řešení XtremIO X2 a aktivně vyhledejte příležitosti k technické modernizaci u stávajících zákazníků s řešením XtremIO X1.
 • Řešení XtremIO vám umožní získat šťastné zákazníky věrné k produktu i nové příležitosti, kde úlohy zákazníků získají vysoké DDR (více než 4 : 1) nebo vyžadují aktivně používané snapshoty ve velkém rozsahu (iCDM).
 • Sjednejte si schůzku se stávajícími zákazníky XtremIO a prodiskutujte nové možnosti flexibilního škálování a jejich požadavky na další kapacitu a výkon. Od prvního vydání řešení X2 uplynul zhruba jeden rok, mnoho zákazníků již může potřebovat upgrade kapacity.

Zdroje

Zdroj 1: AD# G18000102. Založeno na interní analýze z března 2018 servisních požadavků ze srpna 2017 až března 2018 pro produkty úložišť Dell EMC a produkty ochrany dat. Srovnávány jsou servisní požadavky produktů s podporou ProSupport Plus for Enterprise s produkty bez této podpory. Reálné výsledky se mohou lišit.

Related:

 • No Related Posts

Leave a Reply